Пратите нас и путем мобилних апликација     Android iOS

Народни музеј Чачак

Народни музеј у Чачку основан је 30. августа 1952. године. Стална поставка је отворена 1953. године. Она се налази у конаку Јована Обреновића, који је после цркве најстарија сачувана грађевина у граду. Конак је 1835. године подигао брат кнеза Милоша Обреновића – Јован Обреновић.

Конак је један од малобројних објеката балканске архитектуре очуваних у Србији. На његовој спољној фасади осликан је грб Обреновића у боји – једини сачувани грб у нашој земљи. Конак Јована Обреновића је 1979. године проглашен за културно добро од великог значаја. Просторни склоп конака омогућио је да се у поставци обраде три теме: (1) Период од праисторије до краја средњег века, (2) Цркве и манастири чачанског краја, (3) Чачански крај у устанцима и ратовима 1804 – 1941.

Пет одељења Народног музеја у Чачку у својим фондовима чува близу 20.000 предмета. Музеј је за 60 година постојања (1952 – 2012) организовао укупно 448 изложби, предузео 110 археолошких ископавања, штампао 181 публикацију. Од 1969. године редовно издаје свој часопис “Зборник радова Народног музеја” (2021. године је изашао 50. број), штампао је 89 каталога и још 51 посебно издање (монографије, зборници радова са научних скупова, водичи). Библиотека Музеја поседује 10.000 књига и 548 наслова периодике са 10.470 свезака.

Адреса
Цара Душана 1
Телефон
032/322-169
Веб-сајт
www.cacakmuzej.org.rs
ПИБ
101113415
Матични број
7167385
Пратите нас и путем мобилних апликација    
Android iOS