Пратите нас и путем мобилних апликација     Android iOS

Опера: ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА – ОТКАЗАНО

Дом културе Чачак, обавештава јавност да се  опера Орфеј и Еуридика у извођењу Народног позоришта у Београду отказује  до даљњег због непромењене епидемиолшке ситуације. Купљене улазнице могу се вратити до 15.12.2021.године на благајни Дома културе Чачак сваког радног дана од 9 до 20 часова.

Хвала  на разумевању.

ПР служба Дома културе Чачак

 

Опера ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА (Кристоф Вилибалд Глук)

Солисти, Оркестар, Хор и Балет Народног позоришта у Београду извешће најпопуларније Глуково дело, оперу Орфеј и Еури­ди­ка, засно­ва­ну на античком миту о тра­гич­ној љуба­ви која одише „племенитом једноставношћу“ и у музици и у драми.
Орфеј је био мит­ски певач и песник. Њего­ва жена, ним­фа Еури­ди­ка, умр­ла је од ује­да зми­је неду­го пошто су се узе­ли. Орфеј је био толи­ко скр­хан да је одлу­чио да сиђе у доњи свет не би ли успео да је вра­ти. Зача­рав­ши их сво­јом лиром, дозво­ли­ли су му да Еури­ди­ки­ну душу изведе на све­тлост дана и тако је ожи­ви, али под усло­вом да се нијед­ном не окре­не за њом пре него што иза­ђу. Збу­њен и под при­ти­ском, не препознајући Еури­ди­ку у сабла­зни чије је кре­та­ње осе­тио иза себе, ипак се окре­нуо и тако дру­ги пут изгу­био сво­ју воље­ну…

 

НАПОМЕНА: Реализација програма зависиће од развоја епидемиолошке ситуације. У циљу заштите свих грађана, молимо посетиоце да се придржавају прописаних противепидемијских мера.

Пратите нас и путем мобилних апликација    
Android iOS